Γενικά

Ένας από τους κύριους θεσμικούς στόχους της «συνεχιζόμενης κατάρτισης» στο οποίο καλούνται να συμβάλλουν και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η αύξηση της απασχόλησης. Ο οργανισμός μας για την επίτευξη του στόχου αυτού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και στη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Ο τρόπος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών της αγοράς εργασίας στηρίζεται στην συστημική μελέτη από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης των στοιχείων και των εκθέσεων που αφορούν:

· -Την ανάλυση του εργατικού δυναμικού της περιοχής.

· Την ηλικιακή του σύνθεση και τους ρυθμούς μεταβολής του τα τελευταία έτη.

· Τα επίπεδα της ανεργίας που αφορούν κυρίους της ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που πλήττονται .περισσότερο (γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες,άνεργοι που προέρχονται από την ύφεση ορισμένων οικονομικών κλάδων στην περιοχή, άτομα με προβλήματα κοινωνικής ένταξης- αποκλίνοντα κλπ).

· Τον οικονομικό χάρτη δραστηριοτήτων της περιοχής.

· Την κίνηση των επαγγελμάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Δυναμική Εκπαιδευτική Δυναμική στην ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης των καταρτιζομένων στη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύσσονται από το τμήμα προώθησης της απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις ενέργειες που υλοποιεί ο φορέας μας:

· Διασύνδεση με υπάρχοντες μηχανισμούς προώθησης της απασχόλησης (ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια

· Εργοδοτικές οργανώσεις, Ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας).

· -Οργάνωση σεμιναρίων με θέμα τη βελτίωση της ετεροεικόνας.

· -Οργάνωση σεμιναρίων με θέμα τη βελτίωση της αυτοεικόνας.

· -Εκπαιδευτικό υλικό με θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της προσωπικότηταςκαι την επαγγελματική

· σταδιοδρομία. 

Τα πρώτα βήματα στην αναζήτηση εργασίας

Η ανάπτυξη της προσωπικής στρατηγικής

Η ανάπτυξη μιας προσωπικής στρατηγικής για την εξεύρεση εργασίας είναι ένα από τα πρώτα βασικά βήματα που πρέπει να κάνει ένας άνεργος και ιδιαίτερα ο νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας. Η στρατηγική αυτή προϋποθέτει κατ’ αρχήν την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης στην αγορά εργασίας ώστε να δούμε σε ποια επαγγέλματα υπάρχει περισσότερη ζήτηση ή κορεσμός και τα αντίστοιχα προσόντα που συνήθως ζητούνται για κάθε θέση. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η εκτίμηση των προσόντων μας με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες μας αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας. Μετά από αυτήν την αξιολόγηση θα μπορούμε να καταλήξουμε στο τομέα και το είδος της εργασίας για το οποίο θεωρούμε ότι έχουμε τα προσόντα. Κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να πάρουμε πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας στον τομέα ή ειδικότητα που μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ πιθανόν οι θέσεις που στοχεύουμε να χαρακτηρίζονται από κορεσμό την δεδομένη περίοδο οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε εναλλακτικές λύσεις.

Στην όλη διαδικασία ανάπτυξης προσωπικής στρατηγικής βοηθούν πολύ τα παρακάτω βήματα:

Η δημιουργία βιογραφικού σημειώματος

Συντάξτε μια συνοδευτική επιστολή

Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων μας

Συστάσεις για την καλύτερη έκβαση μιας συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ως υποψήφιοι πρέπει να πείσουμε τον συνεντευκτή ότι: διαθέτουμε τις απαιτούμενεςγνώσεις και ικανότητες, έχουμε τη διάθεση και τη φιλοδοξία να εργαστούμε αποδοτικά στη συγκεκριμένη εταιρεία και ότι διαθέτουμε τα περισσότερα προσόντα σε σχέση με όλους τους άλλους υποψηφίους Για να πετύχουμε τους προαναφερόμενους στόχους θα πρέπει να κάνουμε την κατάλληλη προετοιμασία ώστε να προβληθούμε με τον καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Στο στάδιο λοιπόν της προετοιμασίας για συνέντευξη θα βοηθήσουν πολύ τα ακόλουθα βήματα: Καταρχήν πρέπει να είμαστε σε θέση να αναφέρουμε τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το βιογραφικό μας άμεσα και χωρίς δισταγμό. Παρόλο που αυτό ακούγεται απλοϊκό ή απίθανο συμβαίνει πολλές φορές κάτω από το άγχος και την ψυχολογική πίεση που νιώθουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να «ξεχάσουμε» ή να παραλείψουμε στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό μας. Είναι προφανές πόσο κακή εντύπωση προκαλεί ένας υποψήφιος που δεν είναι σε θέση να απαντήσει άμεσα και με πληρότητα σε απαντήσεις που αφορούν το βιογραφικό του. Βοηθάει πολύ επίσης αν προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για τη συγκεκριμένη εταιρεία και τη θέση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να προσανατολιστούμε σε αυτά που ζητάει η εταιρεία ή επιχείρηση και ταυτόχρονα να εκτιμήσουμε τα προσόντα μας σε σχέση με τη θέση. Επιπλέον ένας υποψήφιος που δείχνει ότι έχει ενδιαφερθεί για την επιχείρηση κάνει πολύ καλύτερη εντύπωση από κάποιον που πάει απροετοίμαστος. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να προσπαθήσουμε να φανταστούμε τις πιθανές ερωτήσεις αλλά και να προετοιμάσουμε τις απαντήσεις μας από πριν. Υπάρχουν ερωτήσεις που γίνονται σχεδόν σε κάθε συνέντευξη και τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια καθώς και τις πιθανές απαντήσεις που αρμόζουν. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση οι απαντήσεις δεν θα πρέπει να φαίνονται «στημένες» αλλά ειλικρινείς και άμεσες.

Μπορείς να απευθυνθείς στο γραφείο προώθησης στην απασχόληση του Κ.Ε.Κ. για να προμηθευτείς εκπαιδευτικό υλικό που θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς σε μια συνέντευξη και θα σου δώσει απαντήσεις σε συνηθισμένες απορίες που έχει ένας υποψήφιος που καλείται να συμμετέχει σε μία συνέντευξη.

Δικτυακοί τόποι αναζήτησης εργασίας

www.oaed.gr
www.karriera.gr
www.skywalker.gr
www.injobs.gr