ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας επιχειρήσεων Β κατηγορίας

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

48390/1349

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

14

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

35

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Λαγυνά Σουφλίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

25/11/2015, 28/11/2015, 29/11/2015, 30/11/2015, 02/12/2015, 05/12/2015, 06/12/2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας επιχειρήσεων Γ κατηγορίας

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

45410/1207

45951/1244

47310/1283

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

57

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

10(ανά πρόγραμμα)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Λαγυνά Σουφλίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

14/11/2015 - 15/11/2015

16/11/2015 – 18/11/2015

22/11/2015 – 23/11/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 : Κατάρτιση απλών χειριστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

17320142015 & 17320142016

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

10 (ανά πρόγραμμα)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

07/05/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

13/05/2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΡΓΟ

 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

23378

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)

 

Άνεργοι Αποφοίτους ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, εως 29 ετών

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

11

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

600

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

02/06/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

10/11/2015