Κ.Ε.Κ. Δυναμική Εκπαιδευτική

    Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δυναμική Εκπαιδευτική, ιδρύθηκε το 2000 από μία ομάδα νέων επιστημόνων, με κύριο στόχο την ενίσχυση παρεμβάσεων υπέρ των νέων ανέργων, των άνεργων γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων αλλά και του ενεργού εργατικού δυναμικού της περιοχής για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Κ.Ε.Κ. Δυναμική Εκπαιδευτική δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ενώ η κύρια έδρα εγκατάστασης του βρίσκεται στα Λαγυνά Εβρου στο Δήμο Σουφλίου

Περισσότερα..