Το ΚΕΚ είναι πιστοποιημένος φορέας της Microsoft για διεξαγωγή εξετάσεων στη χρήση Η/Υ σε βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες


Μέσω εξετάσεων υπάρχει δυνατότητα απόκτησης της Πιστοποίησης Microsoft Office Specialist στα παρακάτω:


Microsoft Office Specialist για Office XP
Για τις εφαρμογές του Microsoft Office XP, το πρόγραμμα Office Specialist προσφέρει πιστοποίηση για τις εφαρμογές Word 2002 Core, Excel 2002 Core, Word 2002 Expert και Excel 2002 Expert, Outlook 2002, Power Point 2002, Access 2002 . Με την απόκτηση των τίτλων Word & Excel expert, Power Point, Access ή Outlook, αποκτάτε το Microsoft Office Specialist Master.

Microsoft Office Specialist για Office 2003
Για τις εφαρμογές του Microsoft Office 2003, το πρόγραμμα Office Specialist προσφέρει πιστοποίηση για τις εφαρμογές Word 2003 Core, Excel 2003 Core, Word 2003 Expert και Excel 2003 Expert, Outlook 2003, Power Point 2003, Access 2003. Με την απόκτηση των τίτλων Word & Excel expert, Power Point, Access ή Outlook, αποκτάτε το Microsoft Office Specialist Master.

Microsoft Office Specialist για Office 2007
Για τις εφαρμογές του Microsoft Office 2007, το πρόγραμμα Office Specialist προσφέρει πιστοποίηση για τις εφαρμογές Word 2007 Core, Excel 2007 Core, Outlook 2007, Power Point 2007 και Access 2007. Με την απόκτηση των τίτλων Word & Excel, Power Point, Access ή Outlook, αποκτάτε το Microsoft Office Specialist Master.

Εξετάσεις για επικύρωση Δημοσίου
Σύμφωνα με απόφαση του OEEK οι πιστοποιήσεις Microsoft Office Specialist και IC3 είναι αναγνωρισμένες για τις βασικές γνώσεις υπολογιστών που απαιτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ. Οι εξετάσεις MOS Basic, MOS Expert και IC3 Basic αποτελούν την επικύρωση δημοσίου για τα τρία Βασικά γνωστικά αντικείμενα που είναι Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου. Η Εξέταση MOS Advanced αποτελεί την επικύρωση δημοσίου για τα αντικείμενα Παρουσιάσεις και Βάσεις Δεδομένων. Επίσης η εξέταση Windows XP καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων.

 

Mπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες στο site της Infotest:


...