ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΞΟΝΑΣ

 

ΕΡΓΟ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"Εξειδικευμένες δεξιότητες πωλήσεων" 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4369

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)

Άνεργοι Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΕΙ ΤΕΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

580

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

09/07/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

14/11/2013