ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΞΟΝΑΣ

 

ΕΡΓΟ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Οργάνωση και Λειτουργία Μικρών Επιχειρήσεων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

18630

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)

Άνεργοι απόφοιτοι Δ.Ε., μεταδευτερ/θμιας Εκπ., ΤΕΙ, ΑΕΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δ.Ε., μεταδευτερ/θμιας Εκπ., ΤΕΙ, ΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

530

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

12

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

26/11/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

10/06/2015