ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΕΡΓΟ

 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

23378

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)

 

Άνεργοι Αποφοίτους ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, εως 29 ετών

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

11

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

600

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

02/06/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

10/11/2015