ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΞΟΝΑΣ

 

ΕΡΓΟ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Οργάνωση και Λειτουργία Μικρών Επιχειρήσεων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

18630

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)

Άνεργοι απόφοιτοι Δ.Ε., μεταδευτερ/θμιας Εκπ., ΤΕΙ, ΑΕΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δ.Ε., μεταδευτερ/θμιας Εκπ., ΤΕΙ, ΑΕΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

530

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

12

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

26/11/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

10/06/2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΞΟΝΑΣ

 

ΕΡΓΟ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"Οργάνωση και λειτουργιά μικρών επιχειρήσεων"

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7007

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)

Άνεργοι Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Υ.Ε. - Δ.Ε. – Μεταδευτεροβάθμια Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

9

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

580

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

05/09/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

29/01/2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΞΟΝΑΣ

 

ΕΡΓΟ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"Εξειδικευμένες δεξιότητες πωλήσεων" 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4369

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)

Άνεργοι Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΕΙ ΤΕΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

580

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

09/07/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

14/11/2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΞΟΝΑΣ

10

ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Εργατοτεχνίτης διαφόρων κλάδων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)

Παλιννοστούντες – μετανάστες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δημοτικό – Γυμνάσιο-Λύκειο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

20

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

550

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λαγυνά Σουφλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λαγυνά Σουφλίου

Τ.Κ. 68400 τηλ: 2554061461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

17/09/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

03/01/2015