Η προτεινόμενη εκπαιδευτική ενέργεια αναφέρεται στην κατάρτιση 20 ατόμων αποφοίτων Λυκείου και ΙΕΚ στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Οι καταρτιζόμενοι θα κατανοήσουν τις έννοιες του Ορεινού τουρισμού , του Αγροτουρισμού , του Οικοτουρισμού και των επιπτώσεων που έχει η ανάπτυξη και η σύγχρονη πολιτική του τουρισμού στον περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Η εκπαιδευτική ενέργεια στοχεύει στην δημιουργία ικανών στελεχών που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ( τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις αγροτουρισμού , αναπτυξιακές εταιρείες που υλοποιούν ενέργειες στο πλαίσιο του Leader κ.λ.π. ) ή να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις ή συνεταιριστικές στο τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αξιοποιώντας και προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και η αμοιβή των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 3,52 €/ ώρα και για 4,99 € / ώρα για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στοιχεία προγράμματος

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
'Αξονας Αξονας 1: Ανάπτυξη & προώθηση ενεργειών πολιτικών για την καταπολέμηση & την πρόληψη της ανεργίας & τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων
Μέτρο Μέτρο 3 Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
'Εργο Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. – Περίοδος 2002-2003
Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ε. Υ. Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Φορείς Χρηματοδότησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ.Ε.Σ.Ε.Κ.Τ.
Τίτλος προγράμματος Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Κωδικός προγράμματος 5
Θεματικό επίπεδο Τουρισμός και παροχή υπηρεσιών
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 20 Άνεργοι έως 55 ετών
Διάρκεια σε ώρες 400 ( Θεωρία: 255, Πρακτική: 145 )
Τόπος Υλοποίησης Ξάνθη
Διεύθυνση 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας ( πιστοποιημένη δομή Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης )
τηλ : 2541063433
Ημερομηνία έναρξης 25/11/2002
Ημερομηνία λήξης 15/02/2003